Pytania i odpowiedzi – WHT

Jakich usług i zdarzeń dotyczy podatek u źródła?

Obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła dotyczy przychodów wskazanych w art. 21 ust 1 oraz 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmuje takie tytuły płatności jak: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne,  prawa do projektów wynalazczych, znaków...

czytaj dalej

Co wchodzi w zakres usług niematerialnych?

Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze....

czytaj dalej

Rzeczywisty właściciel- kim jest?

Rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) to podmiot, który rzeczywiście tj. faktycznie otrzymuje należności wypłacane nierezydentom z tytułu płatności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zgodnie z art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób...

czytaj dalej

Co oznacza pojęcie należytej staranności?

W kontekście rozliczeń podatku u źródła, pojęcie to obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., ustawodawca nie wprowadził jednak definicji legalnej tego pojęcia, co oznacza, że weryfikacja jej dochowania jest uzależniona od oceny każdego przypadku indywidualnie. Przy ocenie...

czytaj dalej

Certyfikat rezydencji – co to jest?

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową podatnika, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest miejscem siedziby lub zarządu...

czytaj dalej

Co to jest konwencja MLI?

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (MLI) modyfikuje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w zsynchronizowany sposób, bez konieczności...

czytaj dalej

Podatek u źródła – co to jest?

Podatek u źródła to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych przychodów. Obowiązek pobrania podatku najczęściej powstaje w momencie uzyskania przychodów w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W przypadku...

czytaj dalej