Aktualności

Certyfikat rezydencji

Zgodnie z planowanymi zmianami wprowadzanymi Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 25 lutego 2021 roku (druk sejmowy: 860) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z pandemią COVID-19,...

Krajowa Izba Doradców Podatkowych  poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 grudnia 2019 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ordynacji podatkowej w zakresie związanym z...

Odrębność podatkowa transakcji przy opodatkowaniu podatkiem u źródła przedmiotem wyrokowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA w wyroku z dnia 17 czerwca 2020 r. (sygn. akt. I SA/Sz 65/20) w odniesieniu do należności licencyjnych (art. 21 ust 1 pkt 1 UoCIT) wyjaśnił, że „(…) w przypadku świadczenia dominującego oraz świadczeń ubocznych (które nie stanowią samoistnych wartości...

Zmiany w zakresie certyfikatu rezydencji planowane projektem ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Jednym z warunków w przypadku płatności transgranicznych, skorzystania przez polskie podmioty z preferencyjnego opodatkowania lub możliwości niepobrania podatku jest wykazanie rezydencji podatkowej odbiorcy należności certyfikatem rezydencji. W dobie pandemii...

Członkowie PGK zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-C – odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 507

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 507 w sprawie obowiązku składania informacji o cenach transferowych. Zgodnie z przekazaną odpowiedzią do przekazywania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych zobowiązane...

Publikacja formularzy interaktywnych TPR

Na Portalu Podatkowym opublikowano formularze interaktywne: informacji o cenach transferowych dla osób prawnych - TPR-C (2) informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych - TPR-P (2) Przedmiotowe formularze służą do złożenia informacji o cenach transferowych za...

Konsultacje podatkowe – wyjaśnienia dotyczące informacji TPR-C i TPR-P

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe dotyczące projektu dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.” Konsultacje podatkowe potrwają do 22 maja 2020 r. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze...

Wydłużone terminy na przekazywanie informacji MDR

Na mocy art. 31y ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U....

WSA w Gorzowie: Przepisy MDR mogą być przedmiotem interpretacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 8 kwietnia 2020 r. w wyroku I SA/Go 61/20 WSA  uznał, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych mają charakter materialnoprawny. Oznacza to, że...

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?