RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH MDR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej dodano rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych, który to wprowadził do polskiego systemu prawnego nową instytucję – raportowanie schematów podatkowych MDR. Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy trzech grup podmiotów tj. promotorów, korzystających i wspomagających. W praktyce obowiązek ten może dotyczyć każdej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej bez względu na wielkość tych podmiotów. Jedynym ograniczeniem jest kryterium kwalifikowanego korzystającego, ale ma ono zastosowanie tylko w zakresie schematów podatkowych krajowych.

Ponieważ obowiązek sprawozdawczy w zakresie raportowania schematów podatkowych dotyczy szerokiego grona podatników a przepisy w tym obszarze są bardzo niejasne i skomplikowane, to prawidłowa realizacja obowiązków MDR jest trudna.

OFERUJEMY:

 

 • przegląd podatkowy w celu weryfikacji obowiązków raportowania schematów podatkowych
 • jednodniowy audyt w celu identyfikacji schematów podatkowych
 • analizę pojedynczej czynności, zdarzenia pod kątem obowiązku MDR (wskazanie promotora, korzystającego, wspomagających i ich obowiązków)
 • przygotowanie lub weryfikacja procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • opracowanie instrukcji dotyczącej rozpoznawania i raportowania schematów podatkowych
 • wsparcie w wypełnieniu i wysłaniu formularzy MDR, w tym MDR – 3 do Szefa KAS
 • przeprowadzenie szkoleń i warsztatów przygotowujących pracowników podatnika do  samodzielnej realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych
 • usługę stałego wsparcia podatkowego w zakresie MDR (gwarancja odpowiedzi w max. w terminie 2 dni roboczych)
 • przygotowanie defence file – opracowanie dokumentu uzasadniającego, dlaczego dane zdarzenie/czynność nie zostało uznane za schemat podatkowy
 • wsparcie podatnika w czasie kontroli podatkowych i celno-skarbowych w zakresie realizacji obowiązków MDR
 • okresowe monitorowanie przestrzegania wdrożonej polityki raportowania
 • analizę zaraportowanych schematów podatkowych pod kątem oceny czy schematy wymagają złożenia raportu MDR-3

Lider praktyki MDR – Paweł Rosiński

 

Doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości oraz w tematyce raportowania schematów podatkowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?