CENY TRANSFEROWE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe przepisy nałożyły na podatników obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza określone progi dokumentacyjne. Kluczowym elementem dokumentacji local file jest obecnie analiza cen transferowych, stanowiąca obowiązkowy element każdej lokalnej dokumentacji cen transferowych (z pewnymi wyjątkami). W obecnym stanie prawnym podatnicy są również zobowiązani do składania elektronicznej informacji o cenach transferowych (TPR-C/ TPR-P) w miejsce dotychczasowych uproszczonych sprawozdań CIT/TP oraz PIT/TP.

OFERUJEMY:

 

  • Analizę obowiązków dokumentacyjnych
  • Sporządzenie lub weryfikacja dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej Master File
  • Przygotowanie, aktualizacja lub weryfikacja analiz porównawczych
  • Opracowanie polityki cen transferowych
  • Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych 
  • Pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych (m.in. sporządzenie informacji TPR-C, przygotowanie oświadczenia zarządu)
  • Wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych (APA) oraz procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
  • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
  • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych

Lider praktyki TP – dr Jarosław F. Mika

 

Doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?