TAX COMPLIANCE

Taxonity świadczy usługi oceny zgodności obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Analizie podlegają transakcje/zdarzenia/regulacje wewnętrzne podmiotu w zestawieniu z przepisami krajowymi jak i uregulowaniami z zakresu prawa międzynarodowego.

Taxonity proponuje wsparcie w poniższych obszarach:

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

 1. Audyt prawidłowej identyfikacji schematów podatkowych
 2. Weryfikacja regulacji wewnętrznych spółki (procedura wewnętrzna oraz instrukcja )
 3. Realizacja obowiązków sprawozdawczych (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4)
 4. Weryfikacja umów z kontrahentami w zakresie analizy obowiązków identyfikacji schematów podatkowych

Podatek u źródła (WHT)

 1. Audyt prawidłowego rozliczania podatku u źródła
 2. Realizacja obowiązków sprawozdawczych (IFT-2/IFT-2R, CIT-10Z, PIT-8AR, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1)
 3. Weryfikacja umów z kontrahentami w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, stosowania zwolnień lub niepobrania podatku
 4. Identyfikacja transakcji w zakresie klauzul antyabuzywnych (GAAR, art. 22 c UoCIT), rzeczywistego właściciela (beneficial owner), pojęcia należytej staranności

Ceny transferowe (TP)

 1. Analiza obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych (Local file, analiza cen transferowych, master file)
 2. Weryfikacja umów z kontrahentami w zakresie sposobu kalkulacji wynagrodzenia, doboru właściwej metody, terminów płatności oraz analizy funkcjonalnej
 3. Zarządzanie ryzkiem w cenach transferowych, w tym planowanie transakcji pod kątem możliwości zastosowania zwolnień ustawowych w zakresie obowiązków dokumentacyjnych
 4. Wypełnaianie obowiązków sprawozdawczych (oświadczenie zarządu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, TPR-C/TPR-P)
 5. Wypełnianie obowiązku raportowania o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (Country-by-Country Reporting)

Usługi Taxonity w zakresie Tax compliance obejmują także zarządzanie ryzykiem podatkowym w wyżej wskazanych obszarach, w tym planowanie rozliczeń/obowiązków podatkowych z zastosowaniem zarówno przepisów krajowych jak i norm prawa międzynarodowego.