PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT)

Podatek pobierany przez polskich płatników od niektórych dochodów osiąganych w Polsce przez zagraniczne podmioty posiadające miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład poza terytorium Polski.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do ustawy pojęcia należytej staranności oraz rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner). Prawidłowe stosowanie klauzuli rzeczywistego właściciela oraz należytej staranności jest kluczowe w rozliczaniu podatku u źródła, w tym do stosowania zwolnień, niepobrania podatku lub zapłaty obniżonej stawki podatku. Poprawna identyfikacja podmiotu pośredniczącego (ang. conduit company) jest szczególnie złożonym procesem w zakresie cyrkularnych przepływów kapitałowych pomiędzy podmiotami.
Określenie obowiązków podatkowym wskazanych w ustawie PDOPrU wymaga ponadto wnikliwej analizy dyrektyw UE, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, konwencji MLI, konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i od majątku, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyroków TSUE.
Rozliczenie podatku u źródła związane jest także z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie PDOPrU (informacja IFT-2/IFT-2R, deklaracja CIT-10Z).

OFERUJEMY:

  • Analizę obowiązków podatkowych i prawidłowe wyliczenie podatku u źródła (ang. withholding tax)
  • Wsparcie w zakresie ustalenia rzeczywistego właściciela (ang.beneficial owner)
  • Audyt podatkowy WHT
  • Sporządzenie polityki płatności WHT, w tym:
    1. analiza obowiązków podatkowych i sprawozdawczych
    2. identyfikacja rzeczywistego właściciela
    3. opracowanie procedury należytej staranności

Lider praktyki WHT – Michał Mika

 

Posiada kilkunastoletne doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, które zdobywał jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Interesuje się przepisami podatkowymi innych państw, w tym umowami międzynarodowymi i konwencjami w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacjami obejmującymi wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?