Taxonity Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego

Adgar Park West
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

tel. (+48) 22 114-06-57
e-mail: biuro@taxonity.pl

KRS: 0000336259
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000 zł

NIP: 521-354-02-66
Regon: 142003451

Taxonity

Napisz do nas