Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 8 kwietnia 2020 r. w wyroku
I SA/Go 61/20 WSA  uznał, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki dotyczące raportowania o schematach podatkowych mają charakter materialnoprawny. Oznacza to, że zdaniem gorzowskiego sądu administracyjnego  przepisy z zakresu MDR mogą być przedmiotem indywidualnych interpretacji prawa  podatkowego wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.