Zgodnie z planowanymi zmianami wprowadzanymi Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 25 lutego 2021 roku (druk sejmowy: 860) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z pandemią COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się certyfikatem rezydencji podatnika wydanym na 2019 lub 2020 r.

W dalszym ciągu warunkiem koniecznym będzie uzyskanie oświadczenia podatnika, iż dane zawarte w certyfikacie nie uległy zmianie.