Polska podpisała 90 umów dwustronnych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykaz umów wraz z ich treścią umieszczony jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Jednakże polskie podmioty, które chcą skorzystać z przywilejów takiej umowy (przykładowo w celu zastosowania niższej stawki lub zwolnienia) powinni dokonać weryfikacji czy dana umowa pomimo jej podpisania została ratyfikowana przez obydwa kraje.

Przykładowo nowa umowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi (Umowa z 13 lutego 2013 r.) została ratyfikowana jedynie przez stronę Polską. Ratyfikacja miała miejsce w sierpniu 2013 r. tj. po 6 miesiącach od jej podpisania. Jednakże do dzisiaj umowa nie została ratyfikowana przez Stany Zjednoczone. W USA procedura ratyfikacyjna obejmuje trzy etapy. W pierwszym etapie następuje przesłanie podpisanej umowy bilateralnej do senackiej Komisji d/s Stosunków Międzynarodowych (ang. Committee on Foreign Relations) w celu przygotowania stosownych rekomendacji i przesłania jej do Senatu. Następnie Senat USA większością 2/3 głosów zatwierdza umowę międzynarodową i kieruje do podpisu Prezydenta USA. Ratyfikacja umowy następuje przez jej podpisanie przez Prezydenta USA.

Zatem do czasu ratyfikacji umowy międzynarodowej z 13 lutego 2013 r. przez USA, polskie podmioty w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi stosują przepisy obowiązującej umowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi z dnia 8 października 1974 r.