Umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Polską a danym państwem/jurysdykcją (UPO) pozwalają przy rozliczaniu podatku u źródła na zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej lub zwolnienia. Prawidłowe ustalenie wysokości stawki podatkowej wymaga zapoznania się z treścią danej UPO. Brak umowy międzynarodowej pomiędzy Polską a danym Państwem/jurysdykcją lub nie objęcie nią danej kategorii należności powoduje zastosowania stawek podatkowych lub zwolnień wskazanych jedynie w przepisach krajowych (UoCIT lub UoFIZ).
Dodatkowo umowy międzynarodowe mogą przykładowo doprecyzowywać definicję zakładu, odsetek czy też być pomocne do rozstrzygania rezydencji podatkowej osoby prawnej lub fizycznej.