Płatnicy przekazujący należności za granicę obowiązani do rozliczenia podatku u źródła nie będą mogli nie ponieść odpowiedzialności jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, w sytuacji gdy transfery pieniężne dotyczą podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 a ust 1 pkt 4 UoCIT/art. 23m ust. 1 pkt 4 UoPIT

Uregulowania dotyczące ponoszenia odpowiedzialności za podatek nie pobrany art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej) dotyczą między innymi także zagranicznych jednostek kontrolowanych (ang. CFC) oraz podmiotów z tzw. rajów podatkowych.

Płatnicy dokonujący zatem płatności do podmiotów wymienionych w art. 30 § 5a Ordynacji podatkowej powinni należycie zbadać status odbiorcy należności w celu wykazania, iż przekazywane pieniądze nie trafiają do spółek pośredniczących (ang. conduit company).