Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową podatnika, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych, którym w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest miejscem siedziby lub zarządu oraz miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych.