Do usług niematerialnych należą usługi doradcze, księgowe badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Istotny jest fakt, że powyższy katalog usług jest otwarty, oznacza to, że usługi podobne do wymienionych również wchodzą w zakres opodatkowania podatkiem u źródła. Takimi usługami są np. usługi ubezpieczeniowe, które pod względem funkcjonalnym i celowościowym są zasadniczo podobne do usług gwarancji.