Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają regulację, na podstawie której podmioty powiązane mogą korzystać z przywilejów danej umowy (obniżona stawka) jeżeli wypłacane odsetki za granicę zgodne są z ceną rynkową. W przypadku, gdy odsetki przekraczają wartość rynkową obniżoną stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podmioty powiązane mogą stosować tylko do wartości odsetek rynkowych. Odsetki wypłacane za granicę w wysokości ponad wartość rynkową opodatkowane są już zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).