Prawidłowe określenie rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) wypłacanych  należności  wpływa na możliwość bezpośredniego stosowania zwolnień, możliwości niepobrania podatku lub zastosowania obniżonej stawki. Jest również jednym z elementów, który będzie poddany szczegółowej weryfikacji przy ocenie zasadności zwrotu podatku czy wydania opinii zabezpieczającej. Do ustalenia rzeczywistego odbiorcy obowiązany jest płatnik i to na nim spoczywa obowiązek odebrania oświadczenia od tego podmiotu.