Jeżeli płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku, może zaliczyć podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez płatnika podatku wynika z postanowień umowy łączącej strony (klauzula ubruttawiająca; ang. gross-up/net of tax)  .

W interpretacjach indywidualnych Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stoi na stanowisku, iż także w przypadku braku umowy z kontrahentem regulującej kwestie podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku u źródła płatnik będzie mógł zaliczyć podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów o ile spełni przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy CIT.