Ceny transferowe – usługi

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe przepisy nałożyły na podatników obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym,...

czytaj dalej

Usługi

  • Analiza obowiązków dokumentacyjnych
  • Sporządzenie lub weryfikacja dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej Master File
  • Przygotowanie, aktualizacja lub weryfikacja analiz porównawczych
  • Opracowanie polityki cen transferowych
  • Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych 
  • Pomoc w wypełnianiu wymogów obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych (m.in. sporządzenie informacji TPR-C, przygotowanie oświadczenia zarządu)
  • Wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych (APA) oraz procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)
  • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
  • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych

Z ostatniej chwili

Aktualności

Certyfikat rezydencji

Zgodnie z planowanymi zmianami wprowadzanymi Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 25 lutego 2021 roku (druk sejmowy: 860) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z pandemią COVID-19,...

czytaj dalej

Ministerstwo Finansów

– Ceny transferowe

Pytana i odpowiedzi

Certyfikat rezydencji

Zgodnie z planowanymi zmianami wprowadzanymi Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 25 lutego 2021 roku (druk sejmowy: 860) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z pandemią COVID-19,...

czytaj dalej

dr Jarosław F. Mika

Lider praktyki TP; doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?