Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe przepisy nałożyły na podatników obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza określone progi dokumentacyjne. Kluczowym elementem dokumentacji local file jest obecnie analiza cen transferowych, stanowiąca obowiązkowy element każdej lokalnej dokumentacji cen transferowych (z pewnymi wyjątkami). W obecnym stanie prawnym podatnicy są również zobowiązani do składania elektronicznej informacji o cenach transferowych (TPR-C/ TPR-P) w miejsce dotychczasowych uproszczonych sprawozdań CIT/TP oraz PIT/TP.