Pytania i odpowiedzi – ceny transferowe

Kiedy jest możliwe zastosowanie kompensaty transakcji?

W przypadku gdy podmioty powiązane osiągną wynik na transakcji odbiegający od warunków panujących na rynku, ale jednocześnie w innej transakcji pomiędzy tymi samymi podmiotami osiągnięty zostanie wynik rynkowy umożliwiający pokrycie niedoborów w stosunku do warunków...

czytaj dalej

Co musi zawierać dokumentacja local file?

W art. 11q ust. 1 uCIT wskazano elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami lokalna dokumentacja zawiera: Opis podmiotu powiązanego, Opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, Analizę cen transferowych, w tym...

czytaj dalej

Co to jest transakcja kontrolowana?

Stosownie do definicji legalnej z art. 11a pkt. ust. 1 pkt. 6 ustawy o podarku dochodowym od osób prawnych transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do...

czytaj dalej

Safe harbour – co to jest?

Safe harbour w dosłownym tłumaczeniu bezpieczna przystań, to regulacja umożliwiająca podatnikom skorzystanie z uproszczonych zasad dla określonych transakcji. Polskie podmioty mogą skorzystać z przedmiotowego rozwiązania w przypadku dwóch transakcji kontrolowanych....

czytaj dalej

W jakiej formie dokonuje się korekty cen transferowych?

Z uwagi na fakt, że korekta cen transferowych pozostaje neutralna z punktu widzenia podatku VAT. W odniesieniu do podatków oraz ustalonych cen towarów lub świadczonych usług , co m.in oznacza, że nie wpływa na wysokość podatku od towarów i usług dokonuje się jej w...

czytaj dalej

Uprzednie porozumienie cenowe, co to jest?

Uprzednie porozumienie cenowe to formalne narzędzie ograniczające ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych, które w konsekwencji wyklucza możliwość zakwestionowania wysokości cen przez organy podatkowe. Uprzednie porozumienie cenowe ma formę dokumentu,...

czytaj dalej