Pytania i odpowiedzi – MDR

Co to jest schemat podatkowy?

Definicja legalna schematu podatkowego znajduje się w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które: Spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą Posiada szczególną cechę...

czytaj dalej

Co to jest schemat podatkowy standaryzowany?

Stosownie do art. 86a § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej przez schemat podatkowy standaryzowany rozumie się schemat podatkowy możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności...

czytaj dalej

Od kiedy należy raportować schematy podatkowe?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r.  W związku z tym, co do zasady przepisy MDR mają zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących...

czytaj dalej