Definicja legalna schematu podatkowego znajduje się w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które:

  1. Spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą
  2. Posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub
  3. Posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą