Z dniem 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej dodano rozdział 11a – Informacje o schematach podatkowych, który to wprowadził do polskiego systemu prawnego nową instytucję – raportowanie schematów podatkowych MDR. Obowiązek raportowania schematów podatkowych dotyczy trzech grup podmiotów tj. promotorów, korzystających i wspomagających. W praktyce obowiązek ten może dotyczyć każdej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej bez względu na wielkość tych podmiotów. Jedynym ograniczeniem jest kryterium kwalifikowanego korzystającego, ale ma ono zastosowanie tylko w zakresie schematów podatkowych krajowych.

Ponieważ obowiązek sprawozdawczy w zakresie raportowania schematów podatkowych dotyczy szerokiego grona podatników a przepisy w tym obszarze są bardzo niejasne i skomplikowane, to prawidłowa realizacja obowiązków MDR jest trudna.