Podatek u źródła – szkolenia online

Podatek u źródła 2020

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych pojęć związanych z rozliczaniem podatku u źródła. Wskazane zostaną elementy konstrukcyjne tego podatku oraz rola i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podczas szkolenia omówione zostaną istotne zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności pojęcie należytej staranności oraz pojęcie rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.

Szkolenie obejmuje omówienie zakresu przedmiotowego podatku, w tym wskazanie praktycznych przykładów. Dodatkowo omówione zostaną planowane zmiany w rozliczaniu podatku dla transakcji przekraczających 2 mln zł  i w związku z tym nowe zasady odpowiedzialności płatnika.

Program
 1. Podatek u źródła – informacje podstawowe
  1.1. Pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku
  1.2. Źródła prawa
  1.3. Zasady związane z poborem podatku u źródła
  1.4. Zasada źródła i nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2.1. Znaczenie i rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2.2. Znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz komentarza
  2.3. Konwencja MLI
 3. Rozliczanie podatku u źródła
  3.1. Zwolnienie
  3.2. Niepobranie podatku
  3.3.Stosowanie obniżonej stawki
  3.3. Ubruttownie
  3.4. Podatek u źródła, a koszty uzyskania przychodu
  3.5. Ewidencja księgowa oraz kurs walutowy przy rozliczaniu podatku u źródła
 4. Metody unikania opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty
  4.1. Metoda wyłączenia z progresją
  4.2. Metoda proporcjonalnego zaliczenia
 5. Pojęcie zakładu
  5.1. Zasady opodatkowania zakładu
  5.2. Szczególne postaci zakładu (biura, stałe placówki)
  5.3. Opodatkowanie w przypadku płatności na rzecz zakładów kontrahentów
  zagranicznych
 6. Zmiany od 1 stycznia 2019
  6.1. Obowiązek dochowania należytej staranności – znaczenie i przykłady
  6.2. Weryfikacja kontrahenta z dochowaniem należytej staranności
  6.3. Rzeczywisty właściciel (ang.beneficial owner) – pojęcie i rola
  6.4. Rozszerzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 7. Certyfikat rezydencji
  7.1. Znaczenie certyfikatów rezydencji
  7.2. Forma certyfikatu
  7.3. Ważność certyfikatu rezydencji
  7.4. Kopia certyfikatu rezydencji
 8. Zakres przedmiotowy – omówienie przykładów opodatkowania podatkiem u źródła należności wynikających m.in. z:
  8.1. Odsetek (kredytów, pożyczek, zobowiązań)
  8.2. Cash poolingu
  8.3. Należności licencyjnych
  8.4. Dywidend
  8.5. Usług niematerialnych
  8.6. Opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego
 9. Obowiązki sprawozdawcze
  9.1. Deklaracja CIT- 10Z/PIT – 8AR
  9.2. Informacja IFT-2/2R
  9.3. Informacja ORD-U, ORDW-1, ORD-TK
 10. Zmiany w podatku u źródła – nowe modele rozliczania podatku od 2021 r.
  10.1. Nowe zasady poboru podatku w przypadku przekroczenia limitu 2 mln zł
  10.2. Oświadczenie
  10.3. Opinia
  10.4. Wniosek o zwrot
  10.5. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika wynikające z kodeksu karnego skarbowego

Informacje:

Data

24.11.2020 r.

8.12.2020 r.

Cena

399 zł + VAT

Godzina

10:00 – 15:00

Trenerzy

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw, w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych.