Raportowanie schematów podatkowych – szkolenia online

MDR (Mandatory Disclosure Rules) – raportowanie schematów podatkowych – warsztaty

Szkolenie ma na celu wskazanie ścieżki postępowania, pozwalającej prawidłowo dopełnić obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR, wprowadzonego do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r. Z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2020 roku

Udzielimy odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

 • jakie obowiązki ciążą na podatnikach od 1 lipca 2020 roku?
 • w jakich terminach raportować MDR na podstawie postanowień z tarczy antykryzysowej 4.0?
 • co jest schematem podatkowym, a co nim nie jest?
 • kogo dotyczy obowiązek raportowania?
 • o czym warto pamiętać odnośnie obowiązku raportowania schematów podatkowych?
 • jakich błędów unikać?

Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymają wiedzę na temat:

 • właściwej interpretacji przepisów oraz wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień;
 • przykładów schematów podatkowych pozwalających na samodzielną weryfikację czy dane uzgodnienie, rozwiązanie zastosowane w przedsiębiorstwie spełnia definicję zaproponowaną przez ustawodawcę;
 • kryteriów, które wskazują czy w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego należy dokonać obowiązku raportowania;
 • procedury wewnętrznej MDR (kto jest w obowiązku, przykładowy wzór);
 • poprawnego wypełnienia formularzy MDR tak, aby nie zostały zakwestionowane przez organy podatkowe;
 • dotychczasowych doświadczeń odnośnie procesu raportowania schematów podatkowych nabytych przez prowadzących szkolenie.
Program
 1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne
  1.1. Podstawy prawne uregulowań MDR
  1.2. Cele regulacji MDR
  1.3. Zakres czynności objętych obowiązkiem raportowania
 2. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych
  2.1. Promotor
  2.2. Korzystający
  2.3. Wspomagający
 3. Rodzaje schematów podatkowych
  3.1. Schemat podatkowy
  3.2. Schemat podatkowy standaryzowany
  3.3. Schemat podatkowy transgraniczny
 4. Przesłanki występowania schematów podatkowych
  4.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego
  4.2. Kryterium transgraniczne
  4.3. Kryterium głównej korzyści
 5. Cechy rozpoznawcze
  5.1. Ogólna cecha rozpoznawcza
  5.2. Szczególna cecha rozpoznawcza
  5.3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 6. Raportowanie schematów podatkowych od 1 lipca 2020 r.
  6.1 Terminy raportowania MDR wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0
  6.2 Nowa struktura logiczna
  6.3 Pozostałe zmiany w przepisach MDR
 7. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych od 1 lipca 2020
  7.1 Terminy i zakres ponownego raportowania
  7.2 Zasady ponownego raportowania
  7.3 Raportowanie MDR -3
 8. Przykłady działań, które nie rodzą obowiązku raportowania
 9. Procedura wewnętrzna
  9.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej
  9.2. Elementy procedury wewnętrznej
 10. Sankcje związane z niewypełnianiem obowiązków z zakresu MDR
  10.1. Sankcje administracyjne
  10.2. Sankcje karne skarbowe
 11. Przykłady czynności/transakcji mogących stanowić schemat podatkowy
 12. Instrukcja wypełniania informacji o schemacie podatkowym (MDR – 1/ MDR – 3)

Informacje:

Terminy

26.11.2020 r.

16.12.2020 r.

Cena

350 zł + VAT

Godzina

10:00 – 15:00

Trenerzy

dr Jarosław F. Mika

Doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, podatku od nieruchomości oraz w tematyce raportowania schematów podatkowych.

W Taxonity stoi na czele praktyki MDR.