Ceny transferowe – szkolenia

Ceny transferowe w aktualnej sytuacji gospodarczej. Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. Praktyczny warsztat – jak wypełnić formularz TPR-C.

 

Szkolenie dedykowane jest w szczególności dla osób rozliczających transakcje wewnątrzgrupowe (księgowych, finansistów) oraz członków zarządu odpowiedzialnych za raportowanie i ustalanie rynkowych warunków współpracy.

W pierwszej części omówione zostaną podstawowe obowiązki z zakresu raportowania cen transferowych, w formule kalendarza. Przedstawiony zostanie przykładowy TPR-C na bazie wybranej transakcji kontrolowanej, z wykorzystaniem wersji interaktywnej.

W drugiej części wskazane zostaną ryzyka związane z obowiązkiem raportowania za 2019 r. oraz ryzyka powstałe w wyniku zmian otoczenia ekonomicznego wywołanego pandemią.

W części trzeciej przedstawione zostaną narzędzia jakie można zastosować aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko doszacowania dochodu i ryzyko wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Program

Moduł I. Obowiązki sprawozdawcze
1. Identyfikacja transakcji kontrolowanych. Macierz transakcji grupowych. Jak rozpoznać
rodzaje i kategorie transakcji?
2. Informacja o cenach transferowych TPR-C
a) omówienie metodologii przygotowania TPR-C
b) na co należy zwrócić uwagę wypełniając TPR-C?
c) kluczowe ryzyka związane z przygotowaniem TPR-C
3. Informacja o cenach transferowych TPR-C – sporządzenie on-line na wersji interaktywnej
a) świadczenie usługi
b) sprzedaż wyrobów gotowych
c) pożyczka
4. Informacja TPR-C a oświadczenie zarządu
5. Informacja TPR-C a analiza porównawcza

Moduł II. Ryzyka podatkowe
1. Wybór metody weryfikacji ceny
2. Wadliwa identyfikacja transakcji kontrolowanej
3. Lokalna dokumentacja cen transferowych
4. Analiza porównawcza
5. Analiza zgodności
6. Zwolnienia krajowe a strata podatkowa
7. Uproszczenia – safe harbour
8. Prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji
9. Informacja o cenach transferowych TPR-C

Moduł III. Narzędzia eliminujące ryzyka podatkowe
1. Weryfikacja klauzul umownych
2. Wprowadzenie macierzy transakcji kontrolowanych
3. Defence file
4. Weryfikacja struktury łańcucha dostaw
5. Weryfikacja strony badanej (testowanej)
6. Aktualizacja analiz porównawczych
7. Korekta analiz porównawczych za pomocą wskaźników makroekonomicznych
8. Korekta cen transferowych

Informacje:

Terminy

23.11.2020 r.

14.12.2020 r.

Cena

350 zł + VAT

Godzina

10:00-15:00

Trenerzy

dr Jarosław F. Mika

Doktor nauk ekonomicznych w specjalizacji finanse; doradca podatkowy, członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych; autor publikacji książkowych z zakresu cen transferowych; trener szkoleń dla przedsiębiorców oraz organów administracji skarbowej; członek Komisji Konkursowej III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych; specjalizuje się z rozliczaniu transakcji finansowych oraz usługowych prowadzonych przez podmioty powiązane.