Wyceny transakcji

Najważniejsze pytanie podczas zawierania transakcji z podmiotem powiązanym dotyczy poziomu ceny transferowej, który można by było uznać za poziom rynkowy (zasada arm’s lenght).

Taxonity wypracował na własny użytek modele finansowe, które pozwalają na ustalenie właściwej ceny dla takich transakcji jak:

N

Pożyczki

N

Gwarancje kredytowe

N

Sprzedaż licencji

N

Franchising

N

Sprzedaż usług marketingowych, IT, R&D i innych

N

Sprzedaż towarów

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?