Polityka cena transferowych

Usługi związane z przygotowaniem polityki cen transferowych przeznaczone są dla tych podmiotów, które dopiero planują zaangażować się w relacje gospodarcze z podmiotami powiązanymi, lub też w ramach grupy nabywają lub sprzedają nowe usługi lub towary.

Specjaliści Taxonity projektują sposób rozliczania transakcji (tj. wskazują metodę wyznaczania ceny transferowej), jak też – poprzez skonstruowanie analizy porównawczej – wyznaczają poziom cen, jakie powinny być stosowane w ramach transakcji.

Podczas konstruowania polityki cen transferowych wskazujemy ośrodki odpowiedzialności za konkretną transakcję (działy logistyki księgowości, badań i rozwoju itd.) oraz opracowujemy wytyczne dla tych działów w zakresie gromadzenia dokumentacji na potrzeby cen transferowych.

Przygotowanie polityki cen transferowych ułatwia sporządzenie w dalszej kolejności dokumentacji cen transferowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?