Dokumentacje podatkowe

Specjaliści Taxonity finalizują rocznie kilkadziesiąt projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych oraz grupowych dokumentacji (ang. master file).

W ramach tych usług nasi doradcy analizują działalność spółki oraz grupy kapitałowej, w której spółka działa. Dzięki temu znamy kontekst konkretnej transakcji i jesteśmy w stanie wskazać funkcje pełnione przez strony transakcji, potencjalne ryzyka na jakie narażone są zaangażowane podmioty oraz zaangażowane w transakcje aktywa.

Przygotowując dokumentację nasi specjaliści nie ograniczają się do korzystania tylko z przepisów polskich, ale bazują na Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz najlepszych praktykach wypracowanych przez naszych partnerów biznesowych z Europy zachodniej.

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji cen transferowych

Z doświadczenia wiemy, że wiele podmiotów przygotowuje dokumentację cen transferowych we własnym zakresie. Dokumentacja ta jednak – aby mieć walor obronny – wymaga często wprowadzenia dodatkowych elementów i uzupełnienia o analizy funkcji, ryzyk i aktywów.

Dla podmiotów, które posiadają już taką dokumentację oferujemy usługę jej weryfikacji. Dzięki temu Państwa firma, jak i jej zarząd, zwiększy swoje bezpieczeństwo prawne i finansowe.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?