W dniu 27 marca br. weszło w życie Rozporządzenie z dnia 21 marca br., w którym Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmianie uległy formularze CIT-8, CIT-8AP, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/570