O Taxonity

Operacyjna jak i strategiczna działalność przedsiębiorstw wymaga wielokrotnie sprostania coraz to nowym i skomplikowanym wyzwaniom. Z jednej strony oddziaływanie rynku europejskiego oraz przenikanie problemów gospodarczych z innych kontynentów absorbuje wiele czasu i środków na zrozumienie zachodzących zmian w gospodarce. Z drugiej zaś strony potrzeba szybkiej reakcji na zachodzące zmiany w regulacjach prawa podatkowego wymusza tworzenie nowych rozwiązań optymalizacyjnych.

Jesteśmy jedyną spółką doradztwa podatkowego w kraju, która w głównej mierze świadczy usługi w zakresie Transfer Pricingu. Zespół specjalistów posiadający unikatową wiedzę w tematyce cen transferowych (analizy porównawcze ”benchmarking”, projekty optymalizacyjne wykonywane dla grup kapitałowych, wyznaczanie i badanie rynkowego poziomu cen, sporządzanie dokumentacji podatkowych, przygotowywanie wniosków APA, reprezentowanie klientów w toczących się postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych) umożliwia wielu przedsiębiorstwom uzyskiwanie zarówno bezpieczeństwa podatkowego jak i oszczędności podatkowych.

Miarą naszego sukcesu jest rosnąca liczba naszych zadowolonych Klientów, którzy nam zaufali. Powierzenie nam przez naszych Klientów opieki merytorycznej w zakresie doradztwa podatkowego umacnia naszą pozycję na rynku, a jednocześnie jest wyrazem szczególnego podziękowania naszym specjalistom za współpracę.

Jarosław F.Mika
Partner Zarządzający

LAT DOŚWIADCZENIA

SPECJALISTÓW

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?