Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody oraz weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury, stanowiących przedmiot prac Forum Cen Transferowych. Konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2019 r.

Uwagi i komentarze zgłaszać można w wersji elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.