Sektor paliwowo-energetyczny

Branża paliwowo-energetyczna nieodłącznie związana jest z wielkimi inwestycjami.

Wyzwaniem dla sektora energetycznego będzie w najbliższych latach przede wszystkim realizacja założeń pakietu klimatyczno-energetycznego.

Do spełnienia celu, o którym mowa w pakiecie pozostało niespełna 10 lat. Zmianami mają być objęte: efektywność zużycia energii i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, która ma sięgnąć 20% oraz ograniczenie emisji CO2 o 20%. Zmiany organizacyjne i prawne w polskiej energetyce (wydzielenie obrotu i dystrybucji, konsolidacje, mechanizmy wolnorynkowe i nowe standardy obsługi klienta) wymuszają również inwestycje w nowoczesne systemy zarządzania.

Polskie gazownictwo i przemysł naftowy stoi z kolei przed wyzwaniem wzrostu zdolności wydobywczych oraz inwestycji w infrastrukturę (między innymi podziemne magazyny gazu, połączenia międzynarodowe).

Ostatni wyrok ETS w sprawie ze skargi Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Polsce z 12 lutego 2009 roku (C-475/07) uznał, że Polska złamała unijne prawo w kwestii naliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Z kolei siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrokiem z 13 lipca 2009 roku (I FPS 4/09) wyjaśnił, że zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym przysługuje nawet wówczas, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru. Jest to przełomowy wyrok po ogłoszeniu którego można się spodziewać wielu orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach nadpłat podatku akcyzowego, albowiem wiele spraw zostało w ostatnim czasie zawieszonych w oczekiwaniu na uchwałę z dnia 13 lipca 2009 r.
Według danych resortu finansów, złożono blisko 600 wniosków o zwrot akcyzy od energii elektrycznej w tym trzy grupy energetyczne (Polska Grupa Energetyczna, Południowy Koncern Energetyczny oraz Enea).

Wnioski dotyczą akcyzy płaconej przez elektrownie od 1 stycznia 2006 roku do 1 marca 2009 roku. Szacowany koszt zwrotu akcyzy to około 10 mld zł.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?